Terms and conditions

Algemene Voorwaarden YORAHDeelname aan lessen, trainingen, sessies, workshops en retreats van YORAH, geschiedt geheel op eigen risico.Bij een YORAH maand abonnement geldt het vastgelegde maandelijks abonnementstarief tenzij anders is afgesproken persoonlijk met Yorah.Restitutie is niet mogelijk.Vóór de 1e van de betreffende maand dient het maandelijkse abonnementstarief te worden voldaan op bankrekening van studio YORAH en de voorkeur gaat hierbij uit naar betaling per automatische incasso.Voor opzegging van het abonnement geldt een opzegtermijn van een volledige kalendermaand. Annuleringen ontvangen voor de 1e van de maand, worden verwerkt per de 1e van de volgende maand. Voorbeeld: als je tussen 1 en 31 januari je opzegging doorgeeft, wordt je abonnement per 1 maart stop gezet.Opzegging van abonnement geschiedt schriftelijk of via mail (info@yorah.nl). YORAH zorgt voor bevestiging van einddatum.Wijzigingen in abonnement worden voor de 1e van de maand aangevraagd via mail (info@yorah.nl). Aanvragen ontvangen na de 1e van de maand, worden de volgende maand doorgevoerd.Tijdelijke stop van abonnement is mogelijk als het gaat om ziekte of blessure die langer dan twee weken aanhoudt. Aanvraag voor tijdelijke stop gaat in overleg met YORAH. YORAH zal, bij bevestiging van de tijdelijke stop, verrekening van abonnementskosten voorleggen.Het rooster is onder voorbehoud van wijzigingen.Volgens type abonnement, worden gemiste lessen en trainingen binnen 4 weken ingehaald. Daarna vervallen de credits voor deze lessen.Bij afmelding korter dan 2 uur van tevoren, komt de credit te vervallen.Deelname aan lessen, trainingen, sessies, workshops en retreats van YORAH, geschiedt geheel op eigen risico.De docenten en trainers van studio YORAH verplichten zich tot het zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer tijdens de lessen en trainingen.Docenten en trainers van team YORAH zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan voor, tijdens of na een training. De kosten van schade of letsel zullen geheel door de deelnemer worden gedragen.Deelnemer verklaart gezond en fysiek in staat te zijn lessen en trainingen te volgen bij YORAH. Instructies van docent of trainer kunnen daarbij zonder schade voor de gezondheid worden opgevolgd. Bij twijfel neemt de deelnemer eerst contact op met de huisarts of een fysiotherapeut.Wanneer er sprake is van een medische achtergrond die van invloed kan zijn op deelname aan lessen en trainingen, is deelnemer verplicht dit te melden aan YORAH.Deelnemer dient zich te melden wanneer er voor, tijdens of na een activiteit bij YORAH sprake is van pijn(en), abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de fysieke conditie.Docenten en trainers zijn niet aansprakelijk voor het verloren gaan van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de training.Bij vakantie of ziekte binnen team YORAH, wordt gezorgd voor tijdige communicatie. YORAH streeft ernaar deze lessen en trainingen, waar mogelijk, te vervangen.Deelnemer verplicht zich tot het naleven van door YORAH opgestelde huisregels:HUISREGELS STUDIO YORAHZorg altijd voor je eigen veiligheidLet op de veiligheid van anderenVolg de instructies van de trainer op voor veiligheidLuister naar je eigen lichaamRespecteer je eigen grenzenBuitenschoenen niet toegestaanGebruik van handdoek verplicht tijdens trainenRuim gebruikt materiaal na de les opEet en drink voldoende voor en na een trainingNeem voldoende hersteltijd tussen trainingenGraag zoveel mogelijk rust in de zaal voor, tijdens en na de yogaMeld je altijd aan op de app. En meld je af als je toch niet komt.Kom op tijd; minimaal 5 minuten voor aanvang van de lesKom binnen via de zij-ingang


Loading, please wait...
Loading, please wait...
Saving......
Saving......