Terms and conditions

Het rooster ( www.yorah.nl ) is onder voorbehoud van wijzigingen.
Maandelijks afgesproken abonnementstarief, wordt voor de 1e van de betreffende maand automatisch geïncasseerd.
Voor opzegging van het abonnement geldt een opzegtermijn van een kalendermaand. Annuleringen ontvangen voor de 1e van de maand, worden verwerkt per de 1e van de volgende maand.
Opzegging abonnement geschiedt schriftelijk of via mail ( info@yorah.nl ). YORAH bevestigt einddatum.
Wijzigingen in abonnement worden voor de 1e van de maand aangevraagd via mail ( info@yorah.nl ). Aanvragen ontvangen na de 1e van de maand, worden de volgende maand doorgevoerd.
Restitutie is niet mogelijk.
Tijdelijke stop van abonnement is mogelijk als het gaat om ziekte of blessure die langer dan twee weken aanhoudt. Aanvraag voor tijdelijke stop gaat in overleg met YORAH. YORAH zal, bij bevestiging van de tijdelijke stop, verrekening van abonnementskosten voorleggen.
Gemiste lessen kunnen binnen 4 weken worden ingehaald. Hierna vervallen de credits voor deze lessen.
Deelname aan lessen, trainingen, sessies, workshops en vakanties van YORAH, geschiedt geheel op eigen risico.
Deelnemer verklaart gezond en fysiek in staat te zijn lessen en trainingen te volgen bij YORAH. Instructies van docent of trainer kunnen daarbij zonder schade voor de gezondheid worden opgevolgd. Bij twijfel neemt de deelnemer eerst contact op met de huisarts.
Docenten en trainers van team YORAH zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan voor, tijdens of na een training. De kosten van schade of letsel zullen geheel door de deelnemer worden gedragen.
Docenten en trainers zijn niet aansprakelijk voor het verloren gaan van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de training.
Deelnemer verplicht zich tot het naleven van door YORAH opgestelde huisregels.
Bij vakantie of ziekte binnen team YORAH, wordt gezorgd voor tijdige communicatie. YORAH streeft ernaar deze lessen en trainingen, waar mogelijk, te vervangen.

Wanneer een les of training door omstandigheden niet door kan gaan, zal YORAH dit altijd in goed overleg met haar deelnemers doen, waarbij wordt gekeken naar een alternatief.
Wanneer er sprake is van een medische achtergrond die van invloed kan zijn op deelname aan lessen en trainingen, is deelnemer verplicht dit te melden aan YORAH.
Deelnemer dient zich te melden wanneer er voor, tijdens of na een activiteit bij YORAH sprake is van pijn(en), abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de conditie.


Loading, please wait...
Loading, please wait...
Saving......
Saving......